Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu zarządzenia w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek lokali, które po opróżnieniu oddawane będą w najem jako lokale socjalne lub pomieszczenia tymczasowe

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek lokali, które po opróżnieniu oddawane będą w najem jako lokale socjalne lub pomieszczenia tymczasowe.

Forma konsultacji: pisemna
Termin konsultacji: od 25 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r.
Komórka odpowiedzialna: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Osoba do kontaktu: Ewa Tatarek, tel. 22 755 81 89
Adres e-mail: sekretariat@zgkim-milanowek.pl

Projekt zarządzenia zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w zarządzenia do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 25 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
mgr inż. Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:


Urząd Miasta Milanówka
Ewa Tatarek 2015-05-21
2015-05-21 17:30