Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Petycje

Numer Data    wpływu Przedmiot petycji Petycja Komórka prowadząca Odpowiedź Forma złożenia Przebieg postępowania
10371/2017 3 listopada 2017 r.
W sprawie
utwardzenia ulicy.
Pobierz plik Referat Technicznej Obsługi
Miasta
b.d. pisemna b.d.
9389/2017 5 października 2017 r. W sprawie utwardzenia ulicy kostką. Pobierz plik Referat Technicznej Obsługi
Miasta
b.d. pisemna b.d.
9209/2017
2 października 2017 r.

W sprawie zmiany nawierzchni ulicy Kasprowicza.
Pobierz plik Referat Technicznej Obsługi
Miasta
b.d. pisemna b.d.

8592/2017

11 września 2017 r.

W sprawie ustanowienia początkowych i końcowych przystanków komunikacji zastępczej PKP w ścisłym centrum miasta.

Pobierz plik
Referat Technicznej Obsługi
Miasta
Petycja rozpatrzona, odpowiedź wysłana wnioskodawcy w dniu 8 grudnia 2017 roku pisemna b.d.
5320/2016 18 lipca 2016 r.
W sprawie wskazania według posiadanych przez Urząd dokumentów gdzie był dwór Lasockiego Pobierz plik Referat Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Planowania Przestrzenne-
go
petycja pozostawiona bez rozpatrzenia na podst. art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) w związku z nie usunięciem  braków formalnych petycji pisemna 12 sierpnia 2016 r. - wezwanie do usunięcia braków formalnych
4990/2016 15 stycznia 2016 r. W sprawie ustalenia stałych zniżek od opłat za wywóz nieczystości dla najbiedniejszych rodzin oraz rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny Miasta Milanówek Pobierz plik Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Zielenią
petycja rozpatrzona
Uchwała nr 132/XVIII/16
pisemna b.d.