Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Zamówienie publiczne nr ZP.340-21/JRP/08 na roboty budowlane - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Krasińskiego, Grodeckiego i Elizy Orzeszkowej w Milanówku

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz dokument
(pdf - 101.18 kB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (część I)
Pobierz dokument
(pdf - 172.16 kB)
Załącznik nr 1 do SIWZ cz.I - Formularz ofertowy
Pobierz dokument
(pdf - 52.82 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ cz.I - Oświadczenie wykonawcy
Pobierz dokument
(pdf - 29.38 kB)
Załącznik nr 3 do SIWZ cz. I - Wykaz wykonanych robót
Pobierz dokument
(pdf - 33.56 kB)
Załącznik nr 4 do SIWZ cz.I - Wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia przy realizacji robót budowlanych
Pobierz dokument
(pdf - 31.63 kB)
Załącznik nr 5 do SIWZ cz.I - Rachunek zysków i strat
Pobierz dokument
(pdf - 32.57 kB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (część II)
Pobierz dokument
(pdf - 131.05 kB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (część III)
Pobierz dokument
(pdf - 55.61 kB)
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz dokument
(pdf - 34.82 kB)
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (część II)
Pobierz dokument
(pdf - 34.46 kB)
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz dokument
(pdf - 37.92 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pobierz dokument
(pdf - 256.41 kB)
Informacja o zawarciu umowy
Pobierz dokument
(pdf - 34.58 kB)


Nr sprawy: ZP.340-21/JRP/08
Osoba odpowiedzialna: Zbigniew Skłodowski
Przetarg dodano: 01.10.2008
Osoba wprowadzająca informacje: Anna Świątkowska


Zbigniew Skłodowski
Zbigniew Skłodowski 2012-06-25
2012-06-25 12:26