Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Zamówienie publiczne nr ZP.340/18/08 - Przebudowa ulicy Skośnej w Milanówku

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz dokument
(pdf - 151.04 kB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pobierz dokument
(pdf - 214.3 kB)
Załącznik nr 1 - Zieleń drogowa
Pobierz dokument
(pdf - 133.68 kB)
Załącznik nr 1 - Roboty przygotowawcze
Pobierz dokument
(pdf - 99.21 kB)
Załącznik nr 1 - Zdjęcie warstwy humusu
Pobierz dokument
(pdf - 84.65 kB)
Załącznik nr 1 - Wyburzenie obiektów bud. i inż.
Pobierz dokument
(pdf - 93.84 kB)
Załącznik nr 1 - Roboty ziemne
Pobierz dokument
(pdf - 127.18 kB)
Załącznik nr 1 - Wykonanie nasypów
Pobierz dokument
(pdf - 155.18 kB)
Załącznik nr 1 - Kanalizacja deszczowa
Pobierz dokument
(pdf - 119.31 kB)
Załącznik nr 1 - Podbudowy
Pobierz dokument
(pdf - 118.78 kB)
Załącznik nr 1 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstr. nawierz.
Pobierz dokument
(pdf - 108.98 kB)
Załącznik nr 1 - Podbudowa z kruszywa łamanego
Pobierz dokument
(pdf - 185.17 kB)
Załącznik nr 1 - Nawierzchnia z betonu asfalt. - warstwa wiążąca
Pobierz dokument
(pdf - 205.85 kB)
Załącznik nr 1 - Nawierzchnia z betonu asfalt.- warstwa ścieralna
Pobierz dokument
(pdf - 140.16 kB)
Załącznik nr 1 - Frezowanie nawierzchchni bitumicznych na zimno
Pobierz dokument
(pdf - 103.16 kB)
Załącznik nr 1 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Pobierz dokument
(pdf - 102.54 kB)
Załącznik nr 1 - Oznakowanie pionowe
Pobierz dokument
(pdf - 128.78 kB)
Załącznik nr 1 - Elementy ulic
Pobierz dokument
(pdf - 115.25 kB)
Załącznik nr 1 - Obrzeża betonowe
Pobierz dokument
(pdf - 103.8 kB)
Załącznik nr 1 - Ścieki uliczne
Pobierz dokument
(pdf - 103.66 kB)
Załącznik nr 2 - Przekrój zjazdu
Pobierz dokument
(pdf - 249.5 kB)
Załącznik nr 2 - Szczegóły
Pobierz dokument
(pdf - 229.87 kB)
Załącznik nr 2 - Alternatywa konstrukcji nawierzchni
Pobierz dokument
(pdf - 761.18 kB)
Załącznik nr 2 - Mapa poglądowa
Pobierz dokument
(pdf - 425.95 kB)
Załącznik nr 2 - Plan sytuacyjno wysokościowy
Pobierz dokument
(pdf - 335.05 kB)
Załącznik nr 2 - Profil
Pobierz dokument
(pdf - 204.41 kB)
Załącznik nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu
Pobierz dokument
(pdf - 315.55 kB)
Załącznik nr 2 - Przekrój A-A
Pobierz dokument
(pdf - 914.73 kB)
Załącznik nr 2 - Przekrój B-B
Pobierz dokument
(pdf - 922.24 kB)
Załącznik nr 2 - Przekrój poprzeczny zjazdu
Pobierz dokument
(pdf - 477.16 kB)
Załącznik nr 3 - Opis techniczny - Projekt budowlany uproszczony
Pobierz dokument
(pdf - 167.95 kB)
Załącznik nr 4 - Formularz oferty
Pobierz dokument
(doc - 126 kB)
Załącznik nr 5 - Oświadczenie
Pobierz dokument
(doc - 63 kB)
Załącznik nr 6 - Przedmiar robót
Pobierz dokument
(doc - 1008 kB)
Załącznik nr 8 - Podwykonawcy
Pobierz dokument
(doc - 61 kB)
Załącznik nr 9 - Realizacja zamówień
Pobierz dokument
(doc - 60.5 kB)
Załącznik nr 10 - Wykaz personelu
Pobierz dokument
(doc - 70.5 kB)
Załącznik nr 11 - Wykaz potencjału technicznego
Pobierz dokument
(doc - 60 kB)
Załącznik nr 12 - Wzór umowy
Pobierz dokument
(doc - 282 kB)
Pytania i odpowiedzi
Pobierz dokument
(doc - 71 kB)
Ogłoszenie o wyborze oferty
Pobierz dokument
(doc - 77.5 kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Pobierz dokument
(doc - 38 kB)


Nr sprawy: ZP.340/18/08
Osoba odpowiedzialna: Wiesław Krendzelak, Stanisław Borkowski
Przetarg dodano: 02.09.2008
Osoba wprowadzająca informacje: Anna Świątkowska


Wiesław Krendzelak, Stanisław Borkowski
Wiesław Krendzelak, Stanisław Borkowski 2012-06-25
2012-06-25 11:34