Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Interpelacje złożone podczas IV Sesji Rady Miasta Milanówka w dniu 25.01.2011 r. wraz z odpowiedziami

 • Interpelacja - dot. zatrudnienia pracowników administracji samorządowej w Milanówku na więcej niż jeden etat
 • odpowiedź na interpelację
 • Interpelacja - dot. planu naprawczego ulic utwardzonych tłuczniem w południowej części miasta
 • odpowiedź na interpelację
 • Interpelacja - dot. ekspertyzy hydrologicznej Rowu Grudowskiego
 • odpowiedź na interpelację
 • Interpelacja - dot. wypowiedzenia umów najmu lokali mieszkalnych w okresie listopad 2010 r. - styczeń 2011 r.
 • odpowiedź na interpelację
 • Interpelacja - dot. jednostek OSP działających na terenie gminy Milanówek
 • odpowiedź na interpelację
 • Interpelacja - dot. dofinansowania ze środków unijnych
 • odpowiedź na interpelację
 • Interpelacja - dot. harmonogramu prac modernizacyjnych Rowu Grudowskiego
 • odpowiedź na interpelację
 • Interpelacja - dot. udzielenia informacji nt. ubezpieczenia mienia gminnego
 • odpowiedź na interpelację
 • Interpelacja - dot. przejrzystości działania gminy Milanówek we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 33
 • odpowiedź na interpelację
 • Interpelacja - dot. lepszego skomunikowania biblioteki i urzędu miejskiego oraz możliwości pracy komunikacji miejskiej w soboty
 • odpowiedź na interpelację
 • Interpelacja - dot. budowy kanalizacji na terenach (koniec ul. Okrzei), które nie należą do gminy
 • odpowiedź na interpelację
 • Interpelacja - dot. inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji hali przemysłowej na obiekt wielobranżowy handlowo-usługowy wraz z modernizacją i realizacją obiektów i infrastruktury towarzyszącej na terenie przy ul. Królewskiej 125
 • odpowiedź na interpelację
 • Interpelacja - dot. przesunięcia godziny z 17.00 na 19.00 rozprawy administracyjnej
 • odpowiedź na interpelację
 • Interpelacja - dot. objęcia monitoringiem rejonu skrzyżowania ul. Turczynek i Królewskiej
 • odpowiedź na interpelację