Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji - 15 grudnia 2016 r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich branżowych Komisji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 14:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia poszczególnych Komisji.
 3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2017 r.;
  • zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”;
  • o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2016-2024;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2016 r.;
  • ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 r.;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przy ul. Warszawskiej;
 4. Sprawy różne.

Przewodniczących Komisji
Budżetu i Inwestycji
Robert Czarnecki


Urząd Miasta Milanówka
Robert Czarnecki 2016-12-09
2016-12-09 14:52