Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

XXVII Sesja Rady Miasta Milanówka - 16 grudnia 2016 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XXVII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 10:15 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 3. Sprawozdanie Burmistrza.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2016-2024;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2016 r.;
  • ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 r.
  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przy ul. Warszawskiej;
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017-2024,
   • budżetu miasta Milanówka na 2017 rok.
   • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
   • przedstawienie opinii stałych Komisji Rady,
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
   • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady,
   • dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie,
   • głosowanie budżetu Miasta Milanówka na 2017 r.
  • o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023;
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2017 r.;
  • zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”;
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie XXVII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska


Urząd Miasta Milanówka
Małgorzata Trębińska 2016-12-09
2016-12-09 14:46