Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie nr 13/2016 - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku

Pliki do pobrania:


Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2016 r. do godz. 16:00 z dopiskiem: „OFERTA NR 13/2016” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45,
  • lub pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku A Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.


Urząd Miasta Milanówka
Monika Dziewięcka 2016-12-01
2016-12-01 16:01
Katarzyna Stelmach 2017-01-04 12:50