Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji - 13 września 2016 r.

Zawiadamiam o zwołaniu Komisji Budżetu i Inwestycji, które odbędzie się w dniu 13 września 2016 r. (wtorek) o godz. 15:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2016 – 2024;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2016 r.;
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok;
  • przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
  • podwyższenia kapitału zakładowego spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku;
  • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek;
  • wyrażenia woli przystąpienia Gminy Milanówek do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna – Opypy – Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531,00 m” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Wielki Kąt;
  • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przy ul. Głowackiego;
  • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości pod poszerzenie drogi publicznej – ul. Czubińskiej oraz pod drogę publiczną – boczna od ul. Czubińskiej;
  • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości pod drogę publiczną położonych w okolicy ul. Na Uboczu;
  • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości położonych przy ul. Krótkiej w Milanówku;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przy ul. Warszawskiej.
 4. Wnioski i sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji
Robert Czarnecki


Urząd Miasta Milanówka
Robert Czarnecki 2016-09-09
2016-09-09 14:26