Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Praworządności - 18 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka informuje o zwołaniu posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16:30, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
  3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek
  4. Sprawozdania z działalności Policji, Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej za 2015 rok
  5. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
mgr Witold Rytwiński


Urząd Miasta Milanówka
Witold Rytwiński 2016-04-14
2016-04-14 12:49