Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Praworządności - 21 marca 2016 r.

Przewodniczący Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka informuje o zwołaniu posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 21 marca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16:30, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad;
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
 3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  • zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat, w trybie bezprzetargowym, działki ew. nr 24 obr. 05-21 przy ul. Wielki Kąt
  • przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Milanówka w roku 2016;
  • zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy;
 4. Prezentacja dotycząca sklepu OBI przygotowana przez przedstawicieli firmy;
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego

i Ochrony Środowiska
mgr Witold Rytwiński


Urząd Miasta Milanówka
Witold Rytwiński 2016-03-16
2016-03-16 15:48