Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Kultury - 19 listopada 2015 r.

Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Milanówka prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 13.00, w budynku „C” Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
    1. Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016;
    2. Utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz nadania jej Statutu;
  4. Opinia Komisji w sprawie przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury;
  5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Kultury
Włodzimierz Starościak


Urząd Miasta Milanówka
Włodzimierz Starościak 2015-11-12
2015-11-12 14:38