Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 25 sierpnia 2015 r.

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015 r. (wtorek) o godz. 16:00, w budynku “B”  Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta wniesionej przez Pana (…) z dnia 6 lipca 2015 r. przesłanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 16 lipca 2015 r. zarejestrowana pod numerem 4522/2015), dotycząca „niedopełnienia obowiązków przez Burmistrza Miasta Milanówka”.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Wiśniewski


Urząd Miasta Milanówka
Krzysztof Wiśniewski 2015-08-19
2015-08-19 08:37