Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka - 14 lipca 2015 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2015 r. (wtorek) o godz. 16:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:
1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.    Rozpatrzenie skarg na Burmistrza Miasta wniesionych przez:

a)    Pana (…) z dnia 27.05.2015 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 3.06.2015 r. zarejestrowana pod numerem 3601/2015), dotycząca różnicy dofinansowania wynikającej z umowy dnia 9.11.2011.r.,
b)    Pana (…) z dnia 3.06.2015 r.  (data wpływu do Urzędu Miasta 3.06.2015 r. zarejestrowana pod numerem 3602/2015), dotycząca nieprawidłowego rozpatrywania spraw przez Burmistrza, rozbudowy sieci wod-kan. oraz umowy dnia 9.11.2011.r.,
c)    Pani (…) z dnia 9.06.2015 r.  (data wpływu do Urzędu Miasta 9.06.2015 r. zarejestrowana pod numerem 3726/2015), dotycząca niezgodności z faktami wypowiedzi Burmistrza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (zagospodarowanie Amfiteatru przy ul. Fiderkiewicza),
d)    Pana (…) z dnia 8.06.2015 r.  (data wpływu do Urzędu Miasta 16.06.2015 r. zarejestrowana pod numerem 3845/2015), dotycząca nienależytego wykonywania zadań wynikających z ustaw.

4.    Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Wiśniewski


Urząd Miasta Milanówka
Krzysztof Wiśniewski 2015-07-03
Katarzyna Stelmach 2015-07-03 15:07