Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. na stanowisko: Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku

Ogłoszenie o naborze nr 2/2015
pobierz dokument
Kwestionariusz osobowy pobierz dokument
Oświadczenie 1 pobierz dokument
Oświadczenie 2 pobierz dokument

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach: osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Milanówku, ul. Warszawska 32, lub pocztą na adres: Straż Miejska, ul. Warszawska 32, 05-822 Milanówek z dopiskiem: „OFERTA NR 2/2015” i podanym numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 8 maja 2015 r. do godz. 16.00.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.milanowek.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Straży Miejskiej, przy ul. Warszawskiej 32 w Milanówku.

Urząd Miasta Milanówka
Burmistrz Miasta Milanówka 2015-05-06
2015-05-06 13:14