Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2015 z dnia 9 marca 2015 r. na stanowisko: Kasjera w Referacie Budżetowo-Finansowym

Ogłoszenie o naborze nr 7/2015
pobierz dokument
Kwestionariusz osobowy pobierz dokument
Oświadczenie 1 pobierz dokument
Oświadczenie 2 pobierz dokument
Lista kandydatów pobierz dokument
Karta oceny pobierz dokument
Wyniki naboru pobierz dokument
Wyniki naboru - zmiana pobierz dokument

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45,
  • lub pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

z dopiskiem: „OGŁOSZENIE NR 7/2015 ” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego do dnia 19.03. 2015 rdo godz. 16.00

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.milanowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku A Urzędu Miasta ul. Kościuszki 45.


Urząd Miasta Milanówka
Anna Zajączkowska 2015-03-10
2015-03-10 09:17