Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 16 luty 2015 r.

ZAPROSZENIE

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Milanówek.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.
  5. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa Publicznego,
Ładu Przestrzennego

i Ochrony Środowiska

radny Witold Rytwiński


Urząd Miasta Milanówka
Witold Rytwiński 2015-02-10
2015-02-10 14:58