Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OFERTA NR 2/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. na stanowisko: Sekretarza Miasta Milanówka

Ogłoszenie o naborze nr 2/2015
pobierz dokument
Kwestionariusz osobowy pobierz dokument
Oświadczenie 1 pobierz dokument
Oświadczenie 2 pobierz dokument
Lista kandydatów pobierz dokument
Karta oceny pobierz dokument
Wyniki naboru pobierz dokument

Termin składania ofert: do dnia 30 stycznia 2015 rdo godz. 15.00 z dopiskiem: „OGŁOSZENIE NR 2/2015” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45,
  • lub pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku A Urzędu Miasta ul. Kościuszki 45.


Urząd Miasta Milanówka
Anna Zajączkowska 2015-01-20
2015-01-20 16:53