Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

IV Sesji Rady Miasta Milanówka VII kadencji - 15 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia Mieszkańców o zwołaniu IV Sesji VII kadencji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

 

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie IV Sesji Rady Miasta Milanówka.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta Milanówka.
4. Sprawozdanie Burmistrza.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2013 – 2021,
b)    budżetu Miasta Milanówka na 2015 r.,

•    przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
•    przedstawienie opinii stałych Komisji Rady,
•    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
•    przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady,
•    dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie,
•    głosowanie budżetu Miasta Milanówka na 2015 r.,

c)    określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

6. Rozpatrzenie skarg i wniosków Mieszkańców.
7. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Zakończenie IV Sesji Rady Miasta Milanówka.


Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
mgr  Małgorzata Trębińska


Urząd Miasta Milanówka
Małgorzata Trębińska 2015-01-08
2015-01-08 14:49