Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Kultury - 30 października 2014 r.

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Kultury, które odbędzie się w dniu 30 października 2014 r. (czwartek) o godz. 17.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45.

 

Porządek obrad:
1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.    Opinia Komisji  dot. projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
4.    Opinia Komisji dot. wniosku o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne.
5.    Informacje dotyczące sytuacji zespołu „Turczynek”, Willi „Waleria”.
6.    Informacja dotycząca obiektu przy Warszawskiej 18a.
7.    Długofalowy program pracy Milanowskiego Centrum Kultury.
8.    Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury w VI Kadencji Rady Miasta Milanówka.
9.    Sprawy różne.


Przewodnicząca Komisji Kultury
Maria Swolkień-Osiecka
Urząd Miasta Milanówka
Maria Swolkień-Osiecka 2014-10-28
2014-10-28 15:12