Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

XLI Sesja Rady Miasta Milanówka - 9 października 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia Mieszkańców o zwołaniu XLI Sesji VI kadencji Rady Miasta Milanówka w dniu 9 października 2014 r. (czwartek), o godz. 16.00 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Miasta Milanówka.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokółu z XL Sesji Rady Miasta Milanówka.
4. Sprawozdanie Burmistrza.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2014-2021,
b) zmian budżetu Miasta na 2014 rok,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,
d) wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok,
e) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego,
f) przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - na Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) ( konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013),
g) zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Piłsudskiego, będącej własnością Gminy Milanówek, na poprawę warunków zagospodarowanie działki przyległej,
h) nadania nazwy ulicy bocznej od ul. Ruczaj oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 3/18 w obr.05-03,
i) nadania nazwy ulicy bocznej od ul. Kazimierzowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 63/4, 63/6, 63/8, 63/10, 63/9, 96/8, 96/6, 96/10, w obr.07-05,
j) nadania nazwy ronda u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Północnej,
k) nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Sadowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 2/2 w obr.05-03.

6. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców.
7. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i sprawy różne.
9. Zakończenie XLI Sesji Rady Miasta Milanówka.


Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Maria Sobczak


Urząd Miasta Milanówka
Maria Sobczak 2014-10-02
2014-10-02 09:25