Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18A

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości położonej w Milanówku, będącej własnością Gminy Milanówek, przeznaczonej do sprzedaży Uchwałą Nr 159/XVI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2012 r.


Nieruchomość, położona w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18A, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 108 w obr. 06-03, o powierzchni 1816 m2, zabudowana murowanym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem, o powierzchni użytkowej 439,92 m2, uregulowana w Księdze Wieczystej KW WA1G/00023782/0.

  • Cena wywoławcza: 868 700,00 zł.
  • Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka (budynek C) przy ul. Spacerowej 4, o godzinie 10.30.
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej – płatnej przelewem na konto depozytowe Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Filia Milanówek ul. Kościuszki 28, nr 62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 najpóźniej do dnia 22 września 2014 r.
  • Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który wygra przetarg, pozostałym zostanie zwrócone – przelewem na wskazane konto – w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
  • Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4, tel. 758 30 61 wew. 240.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów lub jego unieważnienia w każdym czasie, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia.

Ogłoszenie          
pobierz dokument
Mapa z lokalizacją pobierz dokument
Wypis z MPZP pobierz dokument
Inwentaryzacja pobierz dokument
Wyciąg z operatu pobierz dokument

Urząd Miasta Milanówka
Anna Fabisiak 2014-08-27
2014-08-27 13:26