Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 18 czerwca (środa) 2014 r. o godz. 16.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku zebrania,

2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji,

3. Opinia dot. projektów uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na zakup aparatu medycznego – analizatora składu ciała MC – 780 MA dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,

b) uchwalenia „Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015”,

c) zmiany uchwały Nr 468/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.

4. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu Miasta Milanówka za 2013 rok w działach dotyczących Komisji,

5. Informacja dotycząca funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Piasta 30,

6. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji Zdrowia,

Pomocy Społecznej i Sportu

Włodzimierz Starościak


Urząd Miasta Milanówka
Włodzimierz Starościak 2014-06-12
2014-06-12 12:11