Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, które rozpocznie się w dniu 16 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w budynku \"B\" Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

 

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 12 maja 2014 roku.
  3. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr 349/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku,
  4. Sprawozdanie z działalności za 2013 rok: Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej.
  5. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu miasta Milanówka na rok 2013 (w działach i rozdziałach dotyczących prac Komisji).
  6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Praworządności,

Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego,

i Ochrony Środowiska,

radny Karol Wójcik


Urząd Miasta Milanówka
Karol Wójcik 2014-06-10
2014-06-10 08:38