Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży zabytkowej nieruchomości „Turczynek”, położonej przy ul. Brwinowskiej 2 w Milanówku

Burmistrz Miasta Milanówka

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży

zabytkowej nieruchomości „Turczynek”, położonej przy ul. Brwinowskiej 2 w Milanówku.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4
w Milanówku

w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 11.00

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka ew. nr 3 w obrębie geodezyjnym 07-01 o pow. 10,0181 ha i uregulowana w księdze wieczystej nr WA1G/00030877/5. Zabudowana jest dwiema zabytkowymi willami o pow. użytkowej Willa A - 1424,89 m2 oraz Willa B - 1076,44 m2

Cena wywoławcza nieruchomości brutto – 8 900 000 złotych

Wadium (10% ceny wywoławczej) – 890 000 złotych

Na podstawie Uchwały Nr 336/XXXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013r.

cena uzyskana w wyniku przetargu podlega obniżeniu o 30%.


Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny złożyć zgłoszenie udziału w przetargu do dnia 10 czerwca 2014 r. do godz. 12.00 wyłącznie w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4, 05-822 Milanówek.

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie
załącznik 1 pobierz dokument
Uchwała udzielająca bonifikatę
pobierz dokument
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Turczynek
pobierz dokument
Rysunek do MPZP
pobierz dokument
Decyzja MWKZ - zgoda na zbycie
pobierz dokument

Informacja:

Opinia mykologiczna dotycząca zabytkowych willi na nieruchomości Turczynek, opracowana w maju 2014r., jest dostępna w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Milanówka, Milanówek, ul. Spacerowa 4, w godzinach pracy urzędu.

Zakres opinii:

  1. Określenie stanu zachowania budynku w zakresie mykologii budowlanej.
  2. Określenie przyczyn zawilgocenia i niszczenia obiektu przez szkodniki biologiczne
  3. Określenie rodzajów szkodników biologicznych.
  4. Analiza stanu zachowania budynku.
  5. Wnioski oraz program prac remontowych w zakresie mykologii budowlanej.


Urząd Miasta Milanówka
Piotr Kalbarczyk 2014-04-15
2014-04-15 15:26