Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

XXXV Sesja Rady Miasta Milanówka - 13 luty 2014 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA MILANÓWKA
zawiadamia Mieszkańców o zwołaniu
XXXV SESJI VI kadencji Rady Miasta Milanówka

w dniu 13 lutego 2014 r. (czwartek) o godz. 16.00 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45Porządek obrad sesji :


1.    Otwarcie XXXV Sesji Rady Miasta Milanówka.
2.    Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3.    Przyjęcie protokółu z XXXIV Sesji Rady Miasta Milanówka.
4.    Sprawozdanie Burmistrza.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:


a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2014 – 2021;
b) zmian budżetu miasta na 2014 rok;
c) wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Milanówek;
d) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok.;
e) ustanowienia dla Miasta Milanówka wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania “Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
f) zmiany uchwały Nr 468/XXXIX/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku,
g) podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020;
h) uchwalenia Statutu Miasta Milanówka.

6.    Rozpatrzenie skarg mieszkańców.
7.    Interpelacje i zapytania.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9.    Sprawy różne.
10.  Zakończenie XXXV Sesji Rady Miasta Milanówka.


Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr  Maria Sobczak


Urząd Miasta Milanówka
Maria Sobczak 2014-02-06
2014-02-06 16:11