Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu - 6 lutego 2014 r.

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się 6 lutego (czwartek) 2014 r. o godz. 15.30, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Opinia komisji dot. projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr 468/XXXIX/10  z dnia 28 października 2010 r. w sprawie  uchwalenia  Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku;

b) ustanowienia dla Miasta Milanówka wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;

c) podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;

2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Zdrowia,

Pomocy Społecznej i Sportu

Włodzimierz Starościak


Urząd Miasta Milanówka
Włodzimierz Starościak 2014-01-30
2014-01-30 11:09