Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Burmistrz Miasta Milanówka informuje o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

INFORMUJE O ZAMIARZE DOKONANIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) informuje o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Milanówku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

  • 31 obręb 07-05 o powierzchni 0,2028 ha,
  • 46 obręb 07-05 o powierzchni 0,0652 ha,
  • 109 obręb 07-05 o powierzchni 0,0270 ha

w celu wydzielenia działek pod drogę gminną.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, winny zgłosić się w Urzędzie Miasta Milanówka (ul. Spacerowa 4) w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, w godzinach pracy urzędu, w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziału ww. nieruchomości.Burmistrz Miasta Milanówka

/ - /

Jerzy Wysocki

 


Urząd Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska 2013-09-24
2013-09-24 12:36