Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 26 sierpnia 2013 r.

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, które rozpocznie się w dniu 26 sierpnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 17 czerwca 2013 roku.
  3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Polesie 2” w Milanówku.
  4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa Publicznego,
Ładu Przestrzennego, i Ochrony Środowiska,
radny Karol WójcikUrząd Miasta Milanówka
Karol Wójcik 2013-08-19
2013-08-19 12:32