Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie pawilonyu targowego na Targowisku Miejskim

Ogłoszenie o  przetargu pisemnym nieograniczonym Gmina Milanówek-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku ul. Spacerowa 4 strona internetowa www.zgkim.milanowek.pl, tel. 22 755-81-89  ogłasza przetarg nieograniczony na wydzierżawienie  pawilonu handlowego o pow. 8,75m² w szeregu pawilonów na Targowisku Miejskim przy ul. Piłsudskiego 14 w Milanówku, dz. Nr ewid. 133 i 132, obręb 06-03, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

  • Stawka wywoławcza za 1 m²  pow. użytkowej pawilonu 49,50zł plus podatek 23% VAT.
  • Zaoferowana  stawka za dzierżawę nie może być niższa niż stawka wywoławcza.
  • Okres dzierżawy 3 lata.

Wadium w wysokości 100zł  należy uiścić w kasie Zakładu przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku lub na konto Bank Spółdzielczy Biała-Rawska filia Milanówek nr 18 9291 0001 0086 8381 2000 0010 do dnia 25.06.2013r. do godz. 10ºº.

Czynsz za dzierżawę będzie podlegać rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany  przez Prezesa GUS, ze skutkiem od 1-go marca każdego roku.

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem ”Przetarg na dzierżawę pawilonu na terenie Targowiska w Milanówku” należy złożyć do dnia 05.07.2013r. do godz. 10:00

  • Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym nastąpi w ZGKiM  przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku w dniu 05.07.2013 r. o godz. 10:10.
  • Wpłacone wadium zostanie odliczone od czynszu za 1-szy miesiąc.
  • Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu.

Dyrektor ZGKiM zastrzega sobie prawo  odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

Dyrektor ZGKiM


Urząd Miasta Milanówka
Ewa Tatarek 2013-06-07
2013-06-07 14:14