Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Edukacji - 11 czerwca 2013 r.

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się  w dniu 11 czerwca 2013 r. (wtorek) o godz. 16.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Opinia Komisji dot. projektu Uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Milanówek,
  4. Informacja na temat organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Milanówka. Akcja „Lato w mieście”.
  5. Informacja na temat realizacji projektu unijnego „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”.
  6. Opinia Komisji o Sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok w działach i rozdziałach dotyczących prac Komisji.
  7. Sprawy różne.

    

   Aleksandra Krystek
   Przewodnicząca Komisji Edukacji


   Urząd Miasta Milanówka
   Aleksandra Krystek 2013-06-04
   2013-06-04 15:34