Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Edukacji - 16 maja 2013 r.

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 16 maja 2013 r. (czwartek) o godz. 16.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Opinia Komisji dot. projektu Uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek.
  4. Opinia Komisji dot. projektu Uchwały zmieniającej uchwałę Nr 67/VIII/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne oraz określenia zasad ich przyznawania.
  5. Informacja na temat realizacji projektu unijnego „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”.
  6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Edukacji

Aleksandra Krystek


Urząd Miasta Milanówka
Aleksandra Krystek 2013-05-09
2013-05-09 17:56