Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Zawiadomienie o zwołaniu XXVI Sesji Rady Miasta Milanówka - 25 kwietnia 2013 r.


PRZEWODNICZĄCA

RADY MIASTA MILANÓWKA

zawiadamia mieszkańców o zwołaniu

XXVI SESJI

VI KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

w dniu 25 kwietnia 2013 r. (czwartek), o godz. 16.00

w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45

Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miasta Milanówka.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokółu z XXV Sesji Rady Miasta Milanówka.
4. Sprawozdanie Burmistrza.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 20l3 - 2021,

c) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2013 rok,

d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Milanowskiego Centrum Kultury za 2012 rok,

e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012 rok,

f) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2012 r.,

g) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 2012,

h) zawarcia umowy dzierżawy, na okres do 10 lat, części działki ew. nr 33/12 obr.05-15 przy ul. Krakowskiej,

i) zawarcia umowy dzierżawy, na okres do 10 lat, części działki ew. nr 136/7 obr.06-14 przy ul. Królewskiej,

j) zawarcia umowy dzierżawy, na okres do 10 lat, działki ew. nr 61/9 obr.05-08 przy ul. Przyszłości,

k) zbycia dz. nr 19/4 i 22/1 obręb 05-10 przy ulicy Leśny Ślad, w trybie bezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania działki sąsiedniej.

6. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie XXVI Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca

Rady Miasta Milanówka

mgr Maria Sobczak


Urząd Miasta Milanówka
Maria Sobczak 2013-04-18
2013-04-18 14:23