Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu - 21 listopada 2012 r.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2012 r. (środa) o godz. 18.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego: programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013.
  2. Opracowanie danych do Gminnego Programu Ochrony Zdrowia.
  3. Wstępne omówienie rozdziału dziedzin sportu i kultury w ramach funkcjonowania MCK.
  4. Przedstawienie przez Klub Sportowy MILAN preliminarza wydatków na rok 2013.
  5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Zdrowia
Pomocy Społecznej i Sportu
Włodzimierz Starościak