Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie pawilonu handlowego o pow. 8,75m² w szeregu pawilonów na Targowisku Miejskim przy ul. Piłsudskiego 14 w Milanówku


Gmina Milanówek-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku
ul. Spacerowa 4 strona internetowa www.zgkim.milanowek.pl, tel. 22 755-81-89 ogłasza przetarg nieograniczony na wydzierżawienie  pawilonu handlowego o pow. 8,75m² w szeregu pawilonów na Targowisku Miejskim przy ul. Piłsudskiego 14 w Milanówku, dz. Nr ewid. 133 i 132, obręb 06-03, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Stawka wywoławcza za 1 m² pow. użytkowej pawilonu 49,50zł plus podatek 23% vVAT.

Zaoferowana  stawka za dzierżawę nie może być niższa niż stawka wywoławcza.

Okres dzierżawy 3 lata.

Czynsz za dzierżawę będzie podlegać rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany  przez prezesa GUS, ze skutkiem od 1-go marca każdego roku.

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem ”przetarg na dzierżawę pawilonu na terenie Targowiska w Milanówku” należy złożyć do dnia 05.11.2012 r. Do godz. 13ºº.

Wadium w wysokości 100zł  należy wpłacić w kasie zakładu przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku lub na konto bank spółdzielczy Biała-Rawska filia Milanówek nr 18 9291 0001 0086 8381 2000 0010 do dnia 05.11.2012 r. Do godz. 13ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w ZGKiM  przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku w dniu 5.11.2012 r. o godz. 13¹º.

Wpłacone wadium  zostanie odliczone od czynszu za 1-szy miesiąc.

Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu.

Dyrektor ZGKiM zastrzega sobie prawo  odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


Monika Samoraj
Monika Samoraj 2012-10-24
2012-10-24 14:00