Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka, w dniu 23 października 2012 r. (wtorek) o godz. 17.30,
w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Organizacja pracy w publicznych placówkach oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.
  4. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze i wnioski do budżetu na 2013 rok.
  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2011/2012.
  6. Spotkanie z dyrektorami niepublicznych placówek oświatowych w gminie Milanówek.
  7. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji

Aleksandra Krystek