Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik
Danuta Markowska

Kontakt:
05-822 Milanówek, Kościuszki 45, budynek B
tel. 22 758 30 61, 758 30 62 wew. 216, 219, 167
e-mail:miasto@milanowek.pl

Karty usług

Zadania:

 1. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:
  a)  ewidencja ludności:
  • zameldowania na pobyt stały
  • zameldowania na pobyt czasowy
  • wymeldowania
  • zameldowania cudzoziemców
  b)   wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zameldowania lub wymeldowania
  c)    dowody osobiste:
  • pierwsze dowody osobiste
  • dowody osobiste dla osób niepełnoletnich
  • dowody osobiste w związku ze zmianą danych osobowo-adresowych
  • dowody osobiste w zamian za utracone
 2. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 3. Wydawanie zaświadczeń o kradzieży lub zagubieniu dowodu osobistego.
 4. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu lub wymeldowaniu.
 5. Rozpatrywanie pism i podań z zakresu spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny meldunkowej.
 7. Korekta numerów ewidencyjnych zgodnie z aktualnymi aktami urodzenia.
 8. Wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych oraz referendum.
 9. Prowadzenie stałego rejestru wyborców.
 10. Sporządzanie sprawozdań z zadań ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 11. Występowanie do Sądu Rejonowego w Grodzisku  Mazowieckim z wnioskiem o  wyznaczenie przedstawiciela  dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.
 12. Współpraca z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, Policją, Starostwem Powiatowym, Urzędem Statystycznym i innymi urzędami i jednostkami organizacyjnymi.
 13. Współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i Starostwem Powiatowym w  sprawach  wojskowych.
 14. Sporządzanie listy osób podlegających  kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Udział w  pracach  związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
 16. Wydawanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych.
 17. Wydawanie pozwoleń na organizowanie imprez masowych.