Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Wybory samorządowe 2010

 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 24 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania  w wyborach Burmistrza Miasta Milanówka w dniu 5 grudnia 2010 r.
 • Wyniki wyborów samorządowych 2010

 • Protokół wyników glosowania i wyniku wyborów Burmistrza Miasta Milanówek sporządzony dnia 6 grudnia 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Milanówku
 • Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Miasta Milanówek sporządzony dnia 22 listopada 2010r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Milanówku
 • Protokół z wyborów do Rady Miasta Milanówek sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Milanówku (pdf - 7129.37 kB, 23.11.2010)
 • ZESTAWIENIE wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Milanówek sporządzone dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Milanówku (pdf - 1970.3 kB, 23.11.2010)
 • ZESTAWIENIE wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Milanówek sporządzone dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Milanówku (pdf - 1942.83 kB, 23.11.2010)
 • ZESTAWIENIE wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Milanówek sporządzone dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Milanówku (pdf - 2237.19 kB, 23.11.2010)
 • ZESTAWIENIE wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 4 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Milanówek sporządzone dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Milanówku (pdf - 2111.9 kB, 23.11.2010)
 • ZESTAWIENIE wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 5 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Milanówek sporządzone dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Milanówku (pdf - 2002.71 kB, 23.11.2010)
 • ZESTAWIENIE wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 6 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Milanówek sporządzone dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Milanówku (pdf - 2029.61 kB, 23.11.2010)
 • ZESTAWIENIE wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 7 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Milanówek sporządzone dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Milanówku (pdf - 2130.47 kB, 23.11.2010)
 • Jak głosować w wyborach samorządowych

 • Jak głosować w wyborach samorządowych (doc - 35 kB, 09.11.2010)
 • Spis wyborców

 • Spis osób uprawnionych do głosowania udostępniany jest mieszkańcom na  pisemny wniosek od dnia 08.11.2010 r., w referacie spraw obywatelskich UM, w godzinach pracy Urzędu (doc - 23 kB, 08.11.2010)

  Zarejestrowani kandydaci na burmistrza
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej (pdf - 127.71 kB, 05.11.2010)
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na Burmistrza Miasta Milanówka (pdf - 662.17 kB, 28.10.2010)

  Zarejestrowani kandydaci na radnych
 • Lista kandydatów do Rady Powiatu Grodziskiego z okręgu nr 3 (pdf - 186.11 kB, 29.10.2010)

  Informacja o numerach list
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych (pdf - 152.32 kB, 05.11.2010)
 • Zarządzenie nr 118/V/10 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 01 października 2010 w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek
 • Obwody wyborcze - numery, granice, siedziby obwodowych komisji wyborczych (lokale wyborcze)

 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 26.10.2010 r. (pdf - 103 kB) (pdf - 102.79 kB, 26.10.2010)
 • Mapa
 • Spis ulic w obwodzie głosowania nr 1 (pdf - 619.94 kB, 16.11.2010)
 • Spis ulic w obwodzie głosowania nr 2 (pdf - 734.28 kB, 16.11.2010)
 • Spis ulic w obwodzie głosowania nr 3 (pdf - 863.87 kB, 16.11.2010)
 • Spis ulic w obwodzie głosowania nr 4 (pdf - 463.48 kB, 16.11.2010)
 • Spis ulic w obwodzie głosowania nr 5 (pdf - 425.17 kB, 16.11.2010)
 • Spis ulic w obwodzie głosowania nr 6 (pdf - 617.15 kB, 16.11.2010)
 • Spis ulic w obwodzie głosowania nr 7 (pdf - 543.8 kB, 16.11.2010)

  Okręgi wyborcze – numery, granice, liczba radnych wybieranych w okręgu
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta Milanowka z dnia 29 września 2010 r. w sprawie numerów i granic okregów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach i siedzibie miejskiej komisji wyborczej

 • Uchwały nr 413/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie: utworzenia okręgów wyborczych (pdf - 71.64 kB, 04.10.2010)
 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 413/XXXV/10 - Opis granic okręgów wyborczych (pdf - 59.88 kB, 04.10.2010)
 • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 413/XXXV/10 - granice okręgów wyborczych (mapa) (pdf - 580.71 kB, 04.10.2010)
 • POSTANOWIENIE nr 48/10 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (pdf - 114.34 kB, 07.10.2010)

 • Załącznik do postanowienia nr 48/10 z dnia 7 października 2010 r. Komisarza Wyborczego w Warszawie (pdf - 264.79 kB, 07.10.2010)
 • POSTANOWIENIE nr 48B/10 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych (pdf - 224.78 kB, 14.10.2010)

 • Załącznik do postanowienia nr 48B/10 z dnia 11 października 2010 r. Komisarza Wyborczego w Warszawie (pdf - 336.85 kB, 14.10.2010)

 • (pdf - 336.85 kB, 14.10.2010)
 • Uchwala nr 1/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 12 października 2010 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego komisji (pdf - 494.8 kB, 14.10.2010)
 • Uchwała nr 2110 Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 12 października 2010 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji (pdf - 568.53 kB, 14.10.2010)
 • Uchwała nr 3/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 12 października 2010 r. w sprawie ustalenia planu pracy i harmonogramu dyżurów członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku (pdf - 963.53 kB, 14.10.2010)
 • Uchwała nr 4/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 12 października 2010 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku (pdf - 1962.33 kB, 14.10.2010)
 • Uchwała nr 5110 Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 27 października 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Burmistrza Miasta Milanówka w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (pdf - 840.08 kB, 04.11.2010)
 • Uchwała nr 6/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Milanówek zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (pdf - 942.99 kB, 04.11
 • Uchwała nr 7/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. (pdf - 1232.44 kB, 09.11.2010)
 • Uchwała nr 8/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 7/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzony
 • Uchwała nr 9/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do glosowania, zarządzenia ich druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania obwodowym
 • Uchwala nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. (pdf - 1091.12 kB, 19.11.2010)
 • Uchwała nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 21 listopada 2010 r. w sprawie odwołania członka obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych (pdf - 971.87 kB, 23.11.2010)
 • Uchwała nr 12/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 24 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Milanówka w dniu 5 grudnia 2010 r. (pdf - 190.57 kB, 25.11.2010)
 • Uchwała nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania, zarządzenia ich druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania obwodowy
 • załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/10 - wzór katy do głosowania
  (pdf - 242.27 kB, 26.11.2010)
 • Uchwala nr 14/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Burmistrza Miasta Milanówka w dniu 5 grudnia 2010 r. (pdf - 442.48 kB, 01.12.201
 • Uchwała nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Burmistrza Miasta Milanówka w dniu 5 grudnia 2010 r. (pdf - 144.49 kB, 02.12.2010)
 • Składy Obwodowych Komisji Wyborczych (doc - 100 kB, 19.11.2010)
 • Składy Obwodowych Komisji Wyborczych - II tura
  (pdf - 190.41 kB, 02.12.2010)